Δράση φροντίδας του λόφου στις 25/9/2021

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο, πραγματοποιήσαμε δράση φροντίδας του λόφου αφαιρώντας εκατοντάδες σκουπίδια που είχαν συσσωρευθεί σε συγκεκριμένα σημεία.

Αποτέλεσμα, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί ακόμη όλα, 40 γιγαντοσακούλες σκουπίδια.

Τα σκουπίδια στο λόφο πέρα από την βρωμιά και την κακαισθησία, είναι βλαβερά για το οικοσύστημα και τα ζώα, όπως οι χελώνες ή και τα παιδάκια. Επίσης, βλέπουμε το σκουπιδαριό στον λόφο ως κομμάτι της ευρύτερης υποβάθμισης, την οποία το κράτος χρειάζεται για να παραδώσει τον λόφο στους επενδυτές.

Ως κάτοικοι, θαμώνες και αγωνιστές/τριες στην περιοχή αναλαμβάνουμε δράση κάθε είδους για την υπεράσπιση και διατήρηση του λόφου στην βάση των αναγκών μας και όχι των αναγκών των εταιριών και της τουριστικής “βιομηχανίας”.

Καλούμε κατοίκους και αγωνιζόμενους ανθρώπους, να ενισχύσουν τις διαδικασίες και τους αγώνες μας ώστε να συνεχίσουμε την οργανωμένη και συλλογική οικειοποίηση του λόφου για τις κοινωνικό-πολιτικές μας ανάγκες κόντρα στα σχέδια δήμου και εταιριών.

https://athens.indymedia.org/post/1614342/